Graphic Facilitation / Visual Facilitation

Graphic Facilitation of Visual Facilitation is het visueel begeleiden van groepsprocessen. Zowel het proces als de inhoud en resultaten worden visueel vastgelegd. In de regel wordt gekozen voor een combinatie van woorden, beelden en zogenaamde containers. De methode is ontstaan in de VS, ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van de moderatiemethode hier in Europa. De toepassingsgebieden van visuele procesondersteuning zijn divers, maar vereisen in ieder geval een zorgvuldige selectie van een ervaren grafische of visuele facilitator.

Graphic Recording

Graphic recording is éen van de belangrijkste disciplines van visualisatie. Het "visuele protocol" wordt gelijktijdig met de feitelijke gebeurtenis gecreëerd en vereist een hoge mate van concentratie en tegelijkertijd een maximum aan visuele vaardigheden, omdat het erom gaat het gehoorde zo snel mogelijk in een begrijpelijk beeld te vertalen. Als dit niet mogelijk is met één persoon alleen, werkt de graficus samen met een ondersteunend persoon die helpt met korte notities van wat er is gebeurd.

Van professionals voor professionals

Neuland producten voor Graphic Facilitation en recording

Bij visuele processen worden grote beelden gecreëerd die de juiste ruimte innemen om het visueel weergegeven proces te kunnen zien en begrijpen. Precies voor dit doel heeft Neuland een aantal speciale borden ontwikkeld die al jaren met succes internationaal worden gebruikt: de zogenaamde GraphicWalls. Deze uiterst liggende borden kunnen worden beplakt met papier op rol en bieden de visualisatie-expert de ruimte om professioneel te werken. Tegelijkertijd zijn deze borden altijd gemakkelijk te vervoeren en snel op te zetten.